Bildtolkning är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT). I bildtolkningen finner jag de eventuella problem som finns i klientens tankar/känslor.

Genom att fokusera på de sju grundbilder som klienten inledningsvis målar, får jag som bildtolkare en tydlig bild av vilka problem som bilderna pekar på. Jag ställer frågor utifrån det jag ser i bilden och gör sedan en bildanalys tillsammans med klienten. När klienten känner igen det jag frågar om, utgår vi från detta. Om det vi upptäcker är relaterat till känslomässiga problem, kan vi gå till botten med detta och hitta lösningar på problem som vi kan frigöra.

Efter detta grundläggande arbete, bestämmer vi tillsammans hur vi ska gå vidare. Det resulterar i att vi träffas ett antal gånger då vi arbetar oss allt djupare in mot kärnan till det problem som vi valt att bearbeta. Under arbetets gång arbetar vi samtidigt med att kunna hitta nya vägar att hantera känslor som är kopplade till problemet.

Klienten målar en ny bild över hur en förändring ska se ut för att den ska kännas bra. Den förändring som vill åstadkommas blir på så sätt mycket tydlig. Bearbetning med hjälp av samtal och bilder upplevs mycket skonsam eftersom man inte behöver gå in i sina känslor relaterade till problemet utan endast samtala utifrån det man ser i bilden.

Liten hälsobild kan man få genom att vi gör en bildtolkningssession vid endast ett tillfälle.

Symbolterapi är en terapiform där klienten är medveten om sitt problem med en känsla som man har svårt att frigöra sig från, som tar så mycket tid och som styr vardagen. Under djup avslappning vägleds klienten att möta den inre känslovärld som han/hon själv skapat. Det är en process där man förlåter sig själv och andra och löser upp hinder för att kunna gå vidare.

Genom att möta de känslor som bildar hinder och är knutna till ett visst problem, kan detta hjälpa klienten i motsvarande situationer eller problem framöver. Känslan förändras och rädslan för att inte kunna hantera problemet kommer att suddas ut.

Denna terapiform använder jag endast på klienter som har fyllt 18 år och är i psykisk balans.

Kostnad
Bildtokningssession: 90 minuter/900kr
Symbolterapi: 90 minuter/900kr