Vi som bor och arbetar på Linneberg Gård är Agneta och Alf Bilker.
 
Agneta är:

•  diplomerad bildtolkare med specialistutbildning riktad mot utbrändhet
•  certifierad healer av SRAU (www.srau.se)
•  certifierat medium av SRAU
 
Alf arbetar med praktiskt arbete, projektering och vidareutveckling av verksamheten på gården.
 

 
Den målgrupp vi riktar oss till är främst privatpersoner och mindre grupper på upp till 10 personer.

 

VÅR SPECIALITET – HELA MÄNNISKAN