Medial rådgivning

I mitt arbete som medium, har jag valt att arbeta med personer som är intresserade av personlig och andlig utveckling. I de terapiformer som jag utvecklat, arbetar jag tillsammans med mina andliga ledare och får genom inspiration från dem, veta hur jag ska gå till väga. De andliga ledarna visar mig vilken förmåga klienten har att ta emot det jag förmedlar. Därigenom får varje klient precis den hjälp som han eller hon kan förstå och ta emot.

Jag kombinerar de olika terapiformerna helt efter klientens behov och önskemål. Jag arbetar för att de som besöker mig ska få en större självinsikt och därmed få en större förståelse för just den situation de befinner sig i.

Under mitt arbete med klienter visar det sig ofta att ett tidigare liv, en tidigare inkarnation, blockerar utvecklingen i detta jordeliv. Klienten har ibland fastnat i en gammal tankebana som gör det svårt att bryta mönster. Genom att gå tillbaka till en gammal inkarnation, kan jag hjälpa klienten att lösa upp blockeringar och hinder och samtidigt öka förståelsen för de känslor som styr detta liv.

Genom att gå in i det undermedvetna och där hämta information om tidigare liv, blir det ett effektivt och bra sätt att skaffa sig större insikter och få förståelse för vad som händer i livet.

När jag arbetar med mina andliga ledare, får jag genom inspiration veta hur jag ska gå till väga. De andliga ledarna visar mig vilken förmåga klienten har att kunna ta emot det jag förmedlar. Därigenom får varje klient den hjälp precis den hjälp som han eller hon kan förstå och kan ta emot.

Medial rådgivning/samtal: 60 min/600 kr eller 30 min/400 kr